Jaarrekening VvE

Een jaarrekening VvE dient na afloop van het boekjaar opgesteld te worden. Deze jaarrekening omvat een exploitatierekening, de balans en een extra toelichting. De kascommissie zal de concept jaarrekening beoordelen en de jaarvergadering adviseren.

Smart VvE Beheer ontzorgt

Het opstellen van een jaarrekening wordt in beginsel door het bestuur van de VvE gedaan. Smart VvE Beheer kan deze taak van u overnemen. Wij stellen een jaarrekening voor u op binnen de geldende termijn en voorzien deze van de noodzakelijke toelichting. Een jaarrekening van de VvE is immers van essentieel belang want het verschaft inzicht in de financiële gezondheid van de VvE.

Ledenvergadering

De jaarrekening van de VvE is onderdeel van de uitnodiging voor de ledenvergadering. Aangezien er een oproeptermijn voor de vergadering geldt, is het noodzakelijk dat de stukken op tijd in orde zijn. De jaarrekening van de VvE dient na afloop van de ledenvergadering samen met de andere jaarstukken zeven jaar bewaard te worden. Zijn er gedurende de ledenvergadering vragen? Smart VvE Beheer kan na het opstellen van de jaarstukken deze toelichten.

Start typing and press Enter to search