In Nieuws

Opgelet! Uitnodiging voor de jaarvergadering via digitale communicatiemiddelen

Digitale communicatie is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Naast het gemak, draagt digitale communicatie bij aan het terugdringen van het papier gebruik en is de kans dat informatie niet aankomt veel kleiner. So far so good!

Maar wist u dat er voor het digitaal oproepen van de leden voor de jaarlijkse Vergadering van Eigenaar strikte eisen gelden? Een kleine steekproef onder bestuurders en beheerder die onlangs heeft deelnam aan de jaarlijkse opleidingsdag van VvE Centraal, leert dat in ongeveer 90% van de gevallen de vergadering van eigenaars digitaal wordt opgeroepen. Uit deze steekproef is echter ook gebleken dat dit slechts in minder dan 20% van de gevallen op de juiste wijze plaatsvindt. Is dit bij uw VvE op een juiste wijze geregeld?

Digitaal oproepen
Dankzij een wetwijziging in 2006 is het mogelijk geworden om leden via de digitale snelweg uit te nodigen voor de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars. Aan deze mogelijkheid zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

  1. Er dient mee ingestemd te worden door het lid of afgevaardigde;
  2. De stukken dienen leesbaar en reproduceerbaar te zijn;
  3. Het lid of de afgevaardigde dient bekent te zijn met het feit dat het (e-mail)adres wat is opgegeven voor dit doel wordt gebruikt.

Struikelblok
In de praktijk blijkt vaak dat het eerste en het derde punt van de voorgaande alinea niet op een juiste wijze is gewaarborgd. Om te voorkomen dat toekomstige besluitvorming wegens die vereiste niet gestand blijft, is het verstandig om deze instemming (alsnog) te verzoeken. De jaarlijkse Vergadering van Eigenaars leent zich hier, hoe ironisch ook, het best voor.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Wij komen graag met u in contact.

Bron: VvE Centraal

Start typing and press Enter to search