Monthly Archives

september 2017

Juridisch

VvE aansprakelijk voor onderverzekering

By | Nieuws

VvE aansprakelijk voor onderverzekering

In 2014 betrekken nieuwe bewoners een appartement in Amsterdam. Het betreft een klein appartementengebouw van vier appartementen. De nieuwe bewoners zijn eigenaar geworden van het appartement dat zich bevindt op de begane grond en het souterrain. Tijdens het noodweer eind juli 2014 loopt het souterrain van het appartement onder water. De nieuwe bewoners zijn net een maand daarvoor in het appartement getrokken en zijn tijdens het noodweer met vakantie. Bij terugkomst treffen zij een souterrain vol water.

Bij melding van de schade bij de opstalverzekering blijkt de VvE niet voldoende verzekerd te zijn. Eén derde deel van de aanzienlijke schade wordt niet vergoed door de opstalverzekering wegens onderverzekering. De schadelijdende eigenaren stellen de VvE en de bestuurder aansprakelijk voor de schade die zij door de onderverzekering lijden.

Ten aanzien van de bestuurder oordeelt de rechtbank Amsterdam dat de vergadering van eigenaars het bedrag van de opstalverzekering dient vast te stellen en dat, wanneer dat niet gebeurt of het verzekerde bedrag te laag is, dat niet betekent dat de bestuurder aansprakelijk is. Niet gesteld kan worden dat in dat geval de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank overweegt daarbij dat de redactie van het reglement duidt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de appartementseigenaars voor een verzekerde waarde.

De rechtbank concludeert dat alle eigenaren dienen bij te dragen in het als gevolg van de onderverzekering niet door de opstalverzekering uitgekeerde bedrag. Ook de schadelijdende eigenaren dienen bij te dragen en wel voor het aandeel dat zij conform de akte in de gemeenschap hebben. Tot slot concludeert de rechtbank dat de VvE voor de schuld van de gezamenlijke appartementseigenaars hoofdelijk is verbonden. Naast de gezamenlijke eigenaars is ook de VvE derhalve aansprakelijk voor de onderverzekering.

Naar mijn mening kan over het oordeel van de rechtbank nog wel worden gediscussieerd. Temeer daar de nieuwe eigenaren door de vorige eigenaren foutief waren geïnformeerd over de hoogte van het verzekerde bedrag op de opstalverzekering.

Bron: https://www.rijssenbeek.nl

Financieel

Verplichte minimale reservering voor VvE’s

By | Nieuws

Verplichte minimale reservering voor VvE’s

Het is al jaren verplicht voor VvE’s om te sparen voor groot onderhoud. Echte verplichtingen omtrent de bedragen waren er nog niet. Hier komt verandering in per 1 januari 2018.

VvE reservefonds onderhoud
Elke VvE moet een reservefonds (afzonderlijke VvE betaal- of spaarrekening) hebben voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, valt ook onder beheer. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren. Dit kan op 2 manieren:

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:
– welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen plaats moeten vinden;
– wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
– wat de kosten van de werkzaamheden zijn.

De VvE weet dan hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw
Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl